ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อขอรายละเอียดงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2564