พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: การบริหารจัดการ การพัฒนา และบำรุงรักษาด้านแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ แท็ค: พื้นที่ชุ่มน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).