พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่ม: จัดหา ควบคุม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).