พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV แท็ค: telemetering สถานีโทรมาตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).