พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: HTML ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: water supply

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).