พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-12 ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตส่วนหน้า (Depot)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).