พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กลุ่ม: ติดตาม เฝ้าระวังแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยน้ำล่วงหน้าน้ำป่าไหลหลาก ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: Early Warning System ปริมาณน้ำฝน EWS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).