พบ 3 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: วิเคราะห์ ประเมิน คาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).