ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ RAR
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล หากต้องการข้อมูล ให้ประสานส่วนกลางหรือสำนักงานภาค
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
หมู่บ้าน
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2548
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2564