ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 เมษายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 28 เมษายน 2565