ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ .shp
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ
มาตราส่วน 1:50,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง RMS=0.004
วันที่เริ่มต้นสร้าง 11 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 11 พฤศจิกายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2566